Sự Kiện TH

Sự Kiện TH

Sự Kiện TH

Sự Kiện TH
Hội Nghị Tìm Kiếm Nhà Cung Cấp Công Nghiệp Hỗ Trợ Năm 2021

Hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ năm 2021

Hội Nghị Tìm Kiếm Nhà Cung Cấp Công Nghiệp Hỗ Trợ Năm 2021  Sự kiện này nhằm quảng bá, kết nối các doanh nghiệp cung ứng ngành công nghiệp hỗ trợ với các doanh nghiệp FDI nói chung … với mục tiêu phát triển và nội địa hóa các ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam … trong đó đặc...

Triển Lãm Máy Móc & Thiết Bị Công Nghiệp - VIMAF & VSIF 2020

Triển lãm máy móc & thiết bị công nghiệp - vimaf & vsif 2020

Dấu ấn đặc biệt năm 2020 của TH là được đồng hành với các công ty trong "Triển Lãm Công Nghiệp Phụ Trợ & Máy Móc "VISMAF & VSIF". Nhằm mục đích giới thiệu đến quý khách hàng những dòng sản phẩm ứng dụng sản xuất công nghiệp điện tử. Nhóm sản phẩm tiêu biểu của TH như: ...