Sự Kiện TH

Sự Kiện TH

Sự Kiện TH

Sự Kiện TH
Hội Nghị Tìm Kiếm Nhà Cung Cấp Công Nghiệp Hỗ Trợ Năm 2021 (SFS2021)

Hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ năm 2021 (sfs2021)

Hội Nghị Tìm Kiếm Nhà Cung Cấp Công Nghiệp Hỗ Trợ Năm 2021  TH hiện là nhà sản xuất, cung cấp vật liệu, hóa chất, linh kiện cho sản xuất lắp ráp điện tử. Sự kiện này nhằm quảng bá, kết nối các doanh nghiệp cung ứng ngành công nghiệp hỗ trợ với các doanh nghiệp FDI nói chung, với mụ...

Triển Lãm Máy Móc & Thiết Bị Công Nghiệp - VIMAF & VSIF 2020

Triển lãm máy móc & thiết bị công nghiệp - vimaf & vsif 2020

Triển Lãm Máy Móc & Thiết Bị Công Nghiệp - VIMAF & VSIF 2020 Dấu ấn đặc biệt năm 2020 của TH hiện là nhà sản xuất, cung cấp vật liệu, hóa chất, linh kiện cho sản xuất lắp ráp điện tử, được đồng hành với các công ty trong “Triển Lãm Công Nghiệp Phụ Trợ & Máy M...