Kem Thiếc Không Chì LF-315_EM615 – Không Làm Sạch Với Hợp Kim SAC Chi Phí Thấp Cho Hầu Hết Các Ứng Dụng SMT.

Kem thiếc không chì LF-315_EM615

Hợp kim: Sn99/ Ag0.3/ Cu0.7; Nhiệt độ: 216-228°C; Nhóm Flux: EM#615; Phân loại Flux: ROL1

Các tính năng: Tính chất cơ học tuyệt vời và hiệu suất làm giảm nhiệt.

Ứng dụng: Hợp kim SAC chi phí thấp cho hầu hết các ứng dụng SMT.

Mua ngay gọi 0867 600900.