Chì Hàn Điện Tử Solderindo SC07W SD-95HF Không Chì

Chì hàn điện tử Solderindo SC07 SD-95HF Không Chì là sản phẩm No-clean, không chứa chất độc Halogen, không chì. Mua ngay 0867 600900

Hãng sản xuất: SOLDERINDO

Mã sản phẩm: SC07 SD-95HF

Tình trạng:  Còn hàng